Regulamin hotelu Cis w Świnoujściu

Ważne informacje dotyczące rezerwacji.

Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 14:00. Wcześniejsze zakwaterowanie jest możliwe w zależności od dostępności pokoi. Doba hotelowa kończy się o godz. 10:00. Gościom wyjeżdżającym później oferujemy możliwość przechowania bagażu oraz skorzystania z ogólnodostępnej toalety.

Przy rezerwacji wymagany jest zadatek w wysokości 40%, płatny najpóźniej drugiego dnia roboczego po dokonaniu wstępnej rezerwacji. Przyjmujemy wpłaty zadatku przelewem lub kartą kredytową. W tytule przelewu zadatku prosimy wpisywać nazwisko na jakie została dokonana rezerwacja, termin rezerwacji oraz numer telefonu. W przypadku płatności kartą kredytową dane do obciążenia karty oraz dowód osobisty należy przesłać do hotelu faxem wraz z upoważnieniem hotelu do obciążenia karty. Hotel nie przyjmuje rezerwacji potwierdzanych kartą na inne nazwisko, niż te które widnieje na karcie kredytowej.

Pozostała część należności za cały pobyt regulowana jest z góry w dniu przyjazdu podczas zameldowania. W przypadku skrócenia pobytu, nie zwracamy różnicy wpłaconej kwoty za dni niewykorzystane. Przyjmujemy płatność gotówką lub kartą. Nie przyjmujemy czeków podróżnych ani bankowych.

1. Pokój w hotelu wynajmowany jest na doby

2. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz.14:00, kończy o godz.10:00. Jeśli gość nie określił czasu pobytu, najmując pokój, przyjmuje się, że jest to jedna doba.

3. Hotel, ma obowiązek meldunkowy każdego gościa. Uprasza się gości o okazywanie dowodu stwierdzającego tożsamość.

4. Rozliczenie za pobyt w hotelu następuje w dniu przyjazdu. Hotel nie zwraca wpłaconych kwot należnych tytułem zarezerwowanego terminu wypoczynku.

5. Jeśli hotel poniesie znaczne straty z powodu nie zrealizowanej rezerwacji gość , który tej rezerwacji dokonał może być zobowiązany do uiszczenia rekompensaty w wysokości 50% ceny wynajmu tego pokoju.

6. W przypadku rezygnacji w trakcie trwania pobytu, hotel nie zwraca opłaty za niewykorzystane usługi.

7. Gość nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet , jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.

8. Życzenie przedłużenia pobytu prosimy zgłaszać do godziny 9:00, pobyt zostanie przedłużony w miarę istniejących możliwości i posiadania wolnych miejsc.

9. Zatrzymanie pokoju po godzinie 10:00 jest traktowane jako przedłużenie pobytu o kolejną dobę.

10. Osoby odwiedzające naszych gości proszone są o opuszczenie pokoi hotelowych przed godziną 22:00 . Za zachowanie osób odwiedzających odpowiada gość hotelowy.

11. Hotel może odmówić przyjęcia gościa , który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył niniejszy regulamin wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym lub gości albo szkodę na osobie dotyczącą gości, pracowników hotelu lub innych osób.

12. Hotel świadczy usługi zgodnie ze swoja kategorią. W przypadku zastrzeżeń co do jakości usług gość jest proszony o zgłoszenie ich w recepcji.

13. Przy każdorazowym opuszczeniu hotelu klucz od drzwi pokoju , po ich zamknięciu należy pozostawić w recepcji . Za zgubienie klucza opłata wynosi 100,00 pln.

14. Hotel nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności , innych rzeczy i przedmiotów wartościowych albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną.

15. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do gościa , monitorowany parking hotelowy jest niestrzeżony.

16. W hotelu obowiązuje cisza nocna w godzinach 22:00 – 7:00, i w tym czasie osoby korzystające z usług mają obowiązek tak się zachowywać by nie zakłócić spokoju innych gości.

17. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach : grzałek, żelazek i innych urządzeń elektrycznych niestanowiących wyposażenia pokoju . Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy rtv i komputerowych. Gościom nie wolno : rzucać niedopałków od papierosów i zużytych zapałek do kosza na odpadki, wnosić i przechowywać materiałów łatwopalnych , żrących lub wydzielających przykrą woń

18. W obiekcie obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu.

19. Przed opuszczeniem pokoju lub położeniem się do snu gość powinien: zamknąć krany instalacji wodociągowej , zamknąć okno lub unieruchomić je w celu zabezpieczenia przed uszkodzeniem na wypadek burzy lub innych zjawisk atmosferycznych , wyłączyć urządzenia pobierające prąd elektryczny.

20. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów , wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe z winy jego lub odwiedzających go osób. Gość powinien zawiadomić recepcję hotelową o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

21. Zabrania się wynoszenia poza obręb hotelu względnie przenoszenia z pokoju do pokoju wyposażenia oraz przestawiania mebli w pokoju bez zgody kierownictwa hotelu

22. Zabrania się : uprawiania gier hazardowych, nadużywania alkoholu .

23. Osoby ,które przybyły do hotelu z dziećmi obowiązane są do opieki nad nimi. Kierownictwo hotelu nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo i opiekę nad dziećmi .

24. W przypadku naruszenia postanowień regulaminu hotel może odmówić dalszego świadczenia usług osobie ,która je narusza. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań załogi lub kierownictwa hotelu , w szczególności zapłaty za poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz opuszczenia terenu hotelu.

25. Przedmioty osobistego użytku pozostawione w pokoju przez wyjeżdzającego gościa będą odesłane na jego koszt , na wskazany adres. W przypadku braku dyspozycji hotel przechowa przedmioty przez 3 miesiące a następnie przekaże je na cele charytatywne lub do użytku publicznego.

26. Zasady zwrotu zadatku wpłaconego na poczet wypoczynku gości: zadatek nie jest zwracany.

27.wszelkie inne sprawy nie ujęte w niniejszym regulaminie , a związane z pobytem można załatwiać w biurze hotelu „cis ” w dni robocze w godz. 9:00 – 12:00.

Przekazując do wiadomości szanownych gości niniejszy regulamin życzymy miłego pobytu w naszym hotelu!

 
Regulamin rezerwacji


I. Proces Rezerwacji Online

Rezerwacja poprzez system rezerwacyjny odbywa się w następujący sposób:

1. Klient otrzymuje możliwość wyboru oferowanych Pakietów oraz standardowych noclegów, które to przedstawione są w panelu rezerwacyjnym.

2. Po zapoznaniu się z zawartością i ceną Pakietu Klient może wybrać termin wybranego pokoju i opcje dodatkowe lub pakietu pobytowego.

3. Po wyborze Oferty Klient przechodzi do kolejnego kroku – formularza, w którym wypełnia swoje dane osobowe oraz swoje uwagi dotyczące rezerwacji.

4. Po uzupełnieniu danych Klient może dokonać wpłaty zaliczki poprzez na jeden z wybranych sposobów:

* kartą kredytową (Visa, Mastercard, Eurocard, JCB, Diners Club, Polcard)
* Płatności elektronicznym przelewem bankowym (mTransfer, Płacę z Inteligo, MultiTransfer, Przelew24)
* standardowym przelewem bankowym

(*Transakcje kartą kredytową i e-przelewem są realizowane za
pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay.*)

4a. Przy wybraniu jednej z pierwszych dwóch opcji Klient przekierowany na stronę umożliwiającą wpłatę Zaliczki poprzez System Obsługi płatności Dotpay. Autoryzacja danych następuje przez połączenie się z systemem Dotpay za pomocą szyfrowanego 128 bitowego protokołu. Po przyjęciu wpłaty przez System Dotpay Klient zostaje automatycznie powiadomiony emailem o potwierdzeniu wpłaty i dokonaniu rezerwacji – E-mail zawierał będzie: dane klienta, nazwę hotelu, opis oferty, całkowitą cenę pobytu, wpłaconą zaliczkę oraz kwotę do dopłaty w hotelu. Pozostałą kwotę za zakupiony pobyt Klient wpłaca w Hotelu. Jako podstawę wpłaty zaliczki oraz rozliczenie pozostałej kwoty należy przedstawić w recepcji e-mail Potwierdzający Rezerwację.

4b. W przypadku wyboru przez Klienta trzeciej opcji ( zapłać przelewem bankowym lub zapłacę poźniej ) – Klient otrzymuje emailem potwierdzenie Rezerwacji Wstępnej, która będzie Potwierdzona PO wpłacie zaliczki, którą to można wpłacić standardowym przelewem bankowym lub systemem online. Rezerwacja utrzymana jest jako Wstępna przez 48 h od momentu dokonania rezerwacji i może być anulowana jeśli w tym czasie nie wpłynie zaliczka. Po wpłacie zaliczki Klient otrzyma emaila potwierdzającego rezerwację, który należy przedstwić w recepcji hotelu celem pełnego rozliczenia.

Ia. Rezerwacje Na Zapytanie

W przypadku braku dostępności pokoju online może być zaoferowany Klientowi pokój Na Zapytanie. Klient po wypełnieniu formularza otrzyma emailem potwierdzenie dostępności terminu ( lub jego braku ) oraz informacje o sposobie wpłaty zaliczki. Klient może wpłacić zaliczkę kartą kredytową, elektronicznym przelewem bankowym lub standardowym przelewem bankowym. Rezerwacja będzie potwierdzona w momencie wpłaty zaliczki.Po wpłacie zaliczki Klient otrzyma emaila potwierdzającego rezerwację, który należy przedstwić w recepcji hotelu celem pełnego rozliczenia.

II. Opłaty oraz Anulacja Rezerwacji

1. Klient wpłaca wyliczoną Zaliczkę w jeden z dostępnych w systemie trzech sposobów, pozostałą część dopłaca po przyjeździe do Hotelu.

2. Klient nie ponosi żadnych kosztów wynikających z wykonania transakcji Rezerwacji.

3. W przypadku Anulacji Rezerwacji, która nastąpi najpóźniej na 30 dni przed datą rozpoczęcia pobytu Anulacja jest bezpłatna. Hotel zobowiązany jest w terminie 21 dni do zwrotu pełnej kwoty zaliczki.

4. W przypadku Anulacji Rezerwacji poniżej 30 dni przed datą przyjazdu zaliczka pozostaje w Hotelu. Anulacje w takim terminie wiążą się z utratą pełnej kwoty wpłaconej Zaliczki.
Reklamacje dotyczące transakcji płatniczych zgłaszać można na: biuro@hotelcis.pl. Termin na rozpatrzenie wniosku reklamacyjnego wynosi 15 dni.

5. W przypadku Anulacji Rezerwacji w okresie od 01.05.2022 do 31.08.2022 wpłacone kwoty zadatku nie podlegają zwrotowi.

6. Rezerwacja bezzwrotna płatna 100%: w przypadku anulacji takiej rezerwacji wiąże się to z utratą pełnej wpłaconej kwoty.

III. Ustalenia Końcowe

1. Klient jest odpowiedzialny za prawidłowe wypełnienie danych w formularzu rezerwacyjnym. Hotel nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowy wybór terminu przyjazdu lub wyjazdu lub błędne wypełnienie formularza danych przez Klienta.

2. Za prawidłową obsługę pobrania kwot rezerwacyjnych odpowiedzialny jest system płatności elektronicznych Przelewy24.pl

3. Hotel oraz firma obsługująca serwis rezerwacji online nie ponosi odpowiedzialności za niedostępność systemu wynikłych nie z ich winy i innych czynników niezależnych.

IV. Dane Osobowe

1. W trakcie dokonywania Rezerwacji w panelu rezerwacyjnym Hotelu, Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych serwisu. Dane te będą wykorzystywane w celu umożliwienia przeprowadzenia pełnego procesu Rezerwacji oraz celów marketingowych zgodnie z przepisami umowy z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych.

2. Zgodnie z obowiązkami wynikającymi z rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) administratorem danych osobowych Klienta jest Hotel.

3. Odbiorcami danych osobowych Klienta będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, podmioty uczestniczące w realizacji usług – w tym operator systemu rezerwacji HotelSystems.pl: american.pl Tomasz Długopolski, ul. Szrenicka 46, 58-560 Jelenia Góra, NIP: 613-102-96-97.

4. Hotel i podmioty przetwarzające dane zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji i danych osobowych uzyskanych w celu świadczenia Usługi Rezerwacji.

5. Klient posiada prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji Usługi Rezerwacji.

7. Sprzedawcą usług oraz właścicielem strony www.hotelcis.pl jest firma Hotel CIS Danuta Dziedzicka, ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 26, 72-600 Świnoujście, NIP 855 126 74 53.

V. Akceptacja Regulaminu

Zaznaczenie opcji Zapoznałem się z Regulaminem oznacza, iż Klient rozumie i wyraża zgodę na warunki w niej umieszczone. Brak akceptacji Regulaminu spowoduje brak możliwości Rezerwacji.


Polityka Prywatności.


1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług oferowanych przez serwis internetowy (dalej: Serwis)

2. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych danych osobowych Administrator działa w oparciu o wewnętrzne procedury i zalecenia, zgodne z odpowiednimi aktami prawnymi w zakresie ochrony danych osobowych, a w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE.

3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, iż dane osobowe są:
a. przetwarzane zgodnie z prawem;
b. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;
c. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane;
d. przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

4. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez użytkowników Serwisu oraz w przypadkach, w których przepisy obowiązującego prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych.

5. Administrator przetwarza dobrowolnie podane przez użytkowników Serwisu dane osobowe, jedynie w celu: udzielania odpowiedzi na zapytania użytkowników kierowane przy użyciu formularza kontaktowego, w następującym zakresie:
a. imię i nazwisko
b. adres e-mail
c. numer telefonu

6. Dane osobowe użytkowników serwisu nie są sprzedawane ani udostępniane osobom trzecim oraz podlegają profilowaniu tj. zautomatyzowanemu przetwarzaniu w celu dokonania oceny i określenia cech osobowych lub potrzeb użytkowników.

7. Do przetwarzanych przez Administratora danych przysługuje wgląd użytkownikowi Serwisu, który je przekazał. Użytkownik ma również prawo do modyfikacji tych danych, żądania ich przekazania innemu podmiotowi oraz ograniczenia lub zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych w dowolnym momencie. W dowolnym momencie użytkownik może również cofnąć wcześniej udzieloną zgodę na przetwarzanie swoich danych oraz żądać usunięcia swoich danych osobowych z serwisu.

8. W celu wykonania swoich praw wskazanych w pkt. 8 powyżej użytkownik Serwisu powinien skontaktować się z Administratorem korzystając z tego samego adresu email lub numeru telefonu przekazanego do Serwisu, kontaktując się na adres obiektu.

9. Administrator realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
a. poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzu informacje,
b. poprzez gromadzenie plików “cookies”

10. Przy pierwszej wizycie na stronie, użytkownik jest informowany o używaniu plików cookies. Pozostając na stronie użytkownik akceptuje stosowanie zwykłych plików cookies na stronie internetowej. Brak zmiany po stronie użytkowników ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na użycie plików „cookies”.

11. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług w Serwisie W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej, w szczególności tych wymagających autoryzacji. Użytkownik może w każdym czasie zmienić ustawienia swojej przeglądarki tak, aby pliki cookies były albo akceptowane, albo odrzucane lub tak, aby użytkownik był powiadamiany o nieumieszczaniu tych plików na swoim komputerze.

12. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików „cookies”
a. sesyjne – pozostają w przeglądarce do momentu jej wyłączenia lub wylogowania się ze strony internetowej na której zostały zamieszczone,
b. stałe – pozostają w przeglądarce internetowej urządzenia do czasu ich usunięcia przez użytkownika bądź do z góry ustalonego czasu określonego w parametrach pliku cookies.

13. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych, które działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Serwis. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się uważnie zapoznać.

14. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany w polityce prywatności serwisu, co może zostać spowodowane przez rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój Serwisu. O wszelkich zmianach będziemy informować użytkowników w sposób widoczny i zrozumiały.